Miksi sähköautot joutuvat usein onnettomuuksiin?

Sähköautot ovat tilastojen mukaan alttiimpia liikenteessä tapahtuville vaurioille kuin fossiilisilla polttoaineilla kulkevat autot. Erään teorian mukaan tiheät kaistanvaihdot saattavat osin selittää ilmiötä.

 

Tiedätkö, missä maassa on eniten sähköautoja asukasta kohti? Oikea vastaus on Norja, jossa oli lokakuun 2019 loppuun mennessä rekisteröity yli 250 000 sähköautoa. Lukema vastaa yhdeksää prosenttia Norjan koko autokannasta. Sähköautot ovat näkyvästi esillä myös vahinkotilastoissa, kertoo Finance Norway.

 

Keskimäärin noin 14 prosenttia sähköautoista tarvitsi korjaamokäyntiä pienten tai suurempien vahinkojen vuoksi vuoden 2019 aikana. Vastaava prosenttiluku oli fossiilisia polttoaineita käyttävillä autoilla noin yhdeksän. Tiedot perustuvat vakuutusyhtiöiltä saatuihin lukuihin.

 

Syy ei löydy huolimattomasta ajotavasta

 

- Kun vertailimme Norjassa dieselautoja sähkö- ja hybridiautoihin vuosina 2012–2017, havaitsimme, että jälkimmäisten kohdalla onnettomuuksia oli 20 prosenttia enemmän. Lisäksi sähkö- ja hybridiautojen aineelliset vahingot olivat yhteensä 50 prosenttia suuremmat kuin puhtaasti fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen, sanoo Jan Fleinsjø Gjensidigestä.

 

Sähköautojen korivahinkojen määrä on Norjassa kasvanut merkittävästi. Vahingot ovat suurempia. Vastaava trendi voi olla tulevaisuutta myös Suomessa, jossa sähköautojen määrät ovat viime vuosina lisääntyneet. Hinauspalvelun tilastoissa trendi ei kuitenkaan vielä näy.

 

Yllä mainitun analyysin perusteella ei voida yksiselitteisesti sanoa, minkälaiset syyt Norjassa taustalla vaikuttavat. Tiedossa on, että sähköautoja käytetään laajalti lyhyisiin matkoihin kaupunkialueilla. Tämä ei yhtiön analyytikkojen mukaan kuitenkaan selitä ilmiötä, vaan yksi syy voisi olla se, että sähköautojen moottoriteho on suuri ja siksi ne ovat haastavampia ajettavia. Toinen mahdollinen selitys on, että sähköautoilla vaihdellaan kaistaa enemmän kuin muilla autoilla.

 

- Kaistanvaihdot tuovat liikenteeseen yleensä lisähaastetta. Sähköautoilla vaihdetaan kaistaa tiuhempaan tahtiin, jolloin myös riski kolhuille kasvaa, Fleinsjø sanoo.

 

Kaupunkien liikennejärjestelyt voivat lisätä haasteita


Jatkuvasti tapahtuva kaistanvaihto voisi olla sähköautojen kolhiintumista selittävä tekijä myös Norjassa toimivan ATL:n mielestä.

 

- On selvää, että kaistan vaihtamiseen liittyy tiettyjä riskejä, asiantuntijakonsultti Pål Andersen myöntää ja jatkaa:

 

- Tilannetta on todella havainnoitava ja hallittava, ja mitä useammin vaihdat kaistaa, sitä suurempi on riski, että jotain odottamatonta tapahtuu.

 

Andersen viittaa erityisesti alueisiin, joissa joukkoliikenteen kaista päättyy väliaikaisesti, jolloin pysäkeille liikennöivät bussit tarvitsevat tilaa.

 

- Olen huomannut, että monet sähköautot ajavat joukkoliikennekaistan loppupäähän kovalla vauhdilla ja joutuvat siksi heittäytymään 'normaalikaistalle' juuri ennen bussipysäkkiä. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita, hän sanoo.

 

Ongelmia voi syntyä myös silloin, kun fossiilisia polttoaineita käyttävä auto joutuu kääntymään oikealle ja siten ylittämään joukkoliikennekaistan – tai kun joukkoliikennekaista päättyy ja muuttuu erkanemiskaistaksi. Sähköautot ajavat tällaisilla alueilla usein kovilla nopeuksilla, jolloin muiden autoilijoiden on vaikeaa päästä ohi.

 

Huolellisuus liikenteessä on jokaisen asia


- Kaistaa vaihtavalla henkilöllä on aina väistämisvelvollisuus, joten ensimmäisessä esimerkissä väistämisvelvollisuus on vasemmalle kaistalle vaihtavalla sähköautolla, jonka on jarrutettava. Tilanteissa, joissa auto on siirtymässä oikealle, sen on puolestaan annettava tietä, Andersen sanoo.

 

Väistämisvelvollisuutta koskevat säännöt ovat aina voimassa, mutta ne eivät anna oikeutta ajaa huolimattomasti.

 

- Tieliikennelain perussääntö on, että meidän kaikkien on osoitettava huomaavaisuutta ja pyrittävä edistämään sujuvaa liikennettä mahdollisuuksiemme mukaan. Konkreettisin esimerkein tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme havainnoimaan ja ennakoimaan liikennettä ja sovitamme oman nopeutemme sopivaksi. Passiivista ajotapaa tulisi suosia, hän sanoo.

 

Gjensidigen Fleinsjøn mukaan erityisesti sähköautojen kuljettajien tulisi huomioida edellä mainitut, ajotapoihin liittyvät ratkaisut. Tehokkaat moottorit ja nopea kiihtyvyys ovat syitä siihen, miksi sähköautot joutuvat muita useammin onnettomuuksiin.

 

-Tilastotietoa tämän väitteen vahvistamiseksi ei ole saatavilla, mutta oletuksena on, että sähköauton ajaminen voi olla hieman vaikeampaa kuin 'tavallisen' auton ajaminen, ja että sähköautossa houkutus painaa kaasu pohjaan saattaa olla suurempi. Nämä ovat kuitenkin pohdintoja, eivät faktoja, Fleinsjø korostaa.

 

ATL:n Andersen on osittain samaa mieltä:

 

- Kun siirryt 100 hevosvoimasta 400 hevosvoimaan, huomaat eron – erityisesti kiihtyvyydessä. Tällaisten voimien käsittely ei olekaan ihan niin helppoa. Sähköautojen kuljettajien on tärkeää olla tietoisia siitä, kuinka paljon voimaa heillä on käytössään, ja ottaa samalla huomioon ympäröivä liikenne, hän painottaa.

 

Muiden autoilijoiden voi olla vaikea arvioida sähköauton nopeutta

 

Sähköautoissa ei ole vaihteita. Tämä ominaisuus yhdistettynä suureen moottoritehoon takaa sähköautoille valtavan kiihtyvyyden. Se voi olla hyväkin ominaisuus esimerkiksi liikenneympyrään tultaessa, mutta se voi myös yllättää ympärillä liikkuvat muut autoilijat.

 

- Saatat ajatella, että sinulla on runsaasti aikaa ajaa liikenneympyrään, ennen kuin vasemmalta tuleva auto on liian lähellä. Jos vasemmalta tuleva auto onkin sähköauto, aikaa ei ehkä olekaan riittävästi, sillä sähköauto saattaa liittyä liikenneympyrän liikenteeseen nopeammalla vauhdilla, Andersen huomauttaa.

 

Fysiikan lait pätevät silti edelleen. Kaikki liikkeessä oleva tarvitsee aikaa ja tilaa pysähtyäkseen. Siksi on tärkeää, ettei hurmioidu kiihtyvyydestä liiaksi. Andersenilla on tähän liittyen pieni, vaatimaton nyrkkisääntö.

 

- Jos renkaita joutuu vaihtamaan aiempaa useammin, on todennäköisesti omaksunut liian aggressiivisen ajotyylin.

 

Esimerkki: Miten vaihtaa pois julkisen liikenteen kaistalta

 

  • Huomioi jatkuvasti ympärilläsi olevaa liikennettä.
  • Kun havainnoit liikennettä edessäsi ja pidät katseen tiessä, näet joukkoliikennekaistan lopun hyvissä ajoin.
  • On aika vaihtaa kaistaa. Sovita nopeutesi kaistan vauhtiin sopivaksi.
  • Muista, että vilkun käyttäminen ei anna sinulle etuajo-oikeutta, vaan se on vain pyyntö saada tilaa. Odota vähintään kolmen vilkun välähdyksen verran, jotta muilla autoilijoilla on riittävästi aikaa huomata aikeesi.
  • Anna muille autoilijoille aikaa arvioida tilanne omasta näkökulmastaan.
  • Tarkista peilit ja kuollut kulma ja varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa kaistanvaihtoa varten.
  • Siirry toiselle kaistalle ja sovita ajovauhtisi sen nopeuteen.
  • HUOM: Kaistanvaihto kestää 15–30 sekuntia.

 

Apua sähköautoilijan ongelmiin

REDGO Tieturva on palvelu myös sähköautoilijalle, joka arvostaa vaivattomuutta. Tekninen vika tai onnettomuus voi keskeyttää matkan. Varautumalla etukäteen varmistat, että päivä jatkuu ilman ongelmia.

Tutustu

Jos renkaita joutuu vaihtamaan aiempaa useammin, on todennäköisesti omaksunut liian aggressiivisen ajotyylin.

heinäk. 07, 2022 12.00

Voiko sähköauto räjähtää? Katso yleiset ennakkoluulot.

Viimeisen vuoden aikana täyssähköautojen määrä on kaksinkertaistunut Suomessa ja toisinaan uusi tekniikka herättää kansassa huolta ja kysymyksiä.

  • sähköauto

toukok. 19, 2023 12.00

Sähköauton tulipaloriski - virheellisessä lataamisessa piilee vaara

Jos sähköauto on pysäköitynä talon viereen, autotalliin tai parkkihalliin, palo voi levitä ja aiheuttaa suuria vahinkoja, varoittaa paloasiantuntija.

  • sähköauto