Yksityisyyden suoja

Tietosuojassa käsitellään seuraavia asioita

 • Rekisterinpit√§j√§
 • K√§sittelyn tarkoitukset
 • K√§sittelem√§mme henkil√∂tiedot
 • Henkil√∂tietojen vastaanottajat
 • K√§sittelyn turvallisuus
 • Rekister√∂idyn oikeudet

Rekisteritiedot

Rekisterinpitäjä

REDGO Finland Oy
Läkkisepäntie 23
00620 Helsinki
Y-tunnus: 0573845-0
Puh: 09 37 477 377
Yleinen sähköposti: asiakaspalvelu@redgo.fi
Tietosuoja-asioissa palveleva sähköposti: tietosuoja@redgo.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Toimeksiantojen hoitaminen

REDGO käsittelee henkilötietoja hinaus-, vahinko- ja/tai korjaus- tai muun toimeksiannon hoitamiseen. Käsittelyn perusteena on REDGOn ja rekisteröidyn välinen sopimus tai sen valmistelu. Yritysten ja organisaatioiden toimeksiantojen hoito liittyy REDGOn ja organisaation välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jolloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Laskutuksen tietoja käsittelemme osana toimeksiantojen hoitamista. Laskutustiedot ja muut toimeksiantoihin liittyvät ostolaskut ja/tai kulukorvaukset siirtyvät osaksi lakisääteistä kirjanpitoamme.

 

Asiakaspalautteen yhteydess√§ saamiamme henkil√∂tietoja k√§sittelemme liiketoiminnan kehitt√§miseen tai palautteeseen vastaamiseen. Lis√§ksi k√§sittelemme tietoja asiakaspalvelun yhteydess√§, jolloin k√§sittely liittyy yhteydenottoon vastaamiseen. Mik√§li palautteen k√§sittely ja asiakaspalvelu eiv√§t liity toimeksiannon hoitamiseen, sis√§ltyv√§t ne REDGOn oikeutettuun etuun harjoittaa elinkeinotoimintaansa. Tietojen k√§sittelyn avul‚Äčla pystymme palvelemaan asiakkaitamme palvelulupauksemme mukaisesti sek√§ kehitt√§m√§√§n toimintatapojamme.

 

Sähköiset palvelut, markkinointi, asiakashankinta ja rekrytointi

 

Verkkopalveluidemme tekninen toteuttaminen edellyttää sähköisten tunnistetietojen käsittelyä. Tilastoimme ja mittaamme verkkopalveluidemme käyttöä sekä harjoitamme sähköistä markkinointia verkkopalveluidemme käyttö- ja kävijätietojen perusteella. Verkkopalveluiden tarjoaminen, tilastointi ja sähköinen markkinointi sisältyvät REDGOn oikeutettuun etuun harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa. Tarjoamiemme verkkopalveluiden avulla helpotamme ja nopeutamme asiakkaiden asioimista kanssamme sekä mahdollistamme yhteydenoton heille sopivaan aikaan. Verkkopalvelun tilastoinnissa käsittelemiemme tietojen avulla pystymme analysoimaan ja tätä kautta kehittämään liiketoimintaamme sekä parantamaan palvelutasoamme. Sähköistä markkinointia varten käsittelemiemme tietojen avulla, voimme kertoa tarjoamistamme palveluista sähköisissä kanavissamme sekä ohjaamaan asiointia verkkopalveluumme.
Verkkopalvelumme sisältää sekä Google Maps (https://www.google.fi/) ja Here Maps (https://wego.here.com/) -karttatoiminnot. Sekä Google että Here käsittelevät henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjinä tietosuojakäytäntönsä ja karttatoiminnon käyttöehtojensa mukaisesti.

 

 

Verkkosivuillamme olevan palvelun avulla, REDGOlla on mahdollista selvittää käyttäjän, joko käyttäjän ilmoittaman summittaisen tai päätelaitteen tarkan sijainnin perusteella, ja järjestämään apua käyttäjällä REDGOn lähimmästä toimipisteestä. Tarkan sijainnin välittäminen ja käsittely perustuvat käyttäjän antamaan suostumukseen, jonka hän antaa salliessaan päätelaitteensa välittää sijaintitietonsa verkkopalveluumme. Sijainti välitetään Googlelle muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen oman päätelaitteensa asetuksista.

 

Potentiaalisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden sekä muiden yhteistyökumppanien henkilötietoja käsittelemme sopimusten valmisteluun.

 

Organisaatioiden ja yritysasiakkaiden päättäjätietojen käsittely on osa REDGOn markkinointia ja viestintää. Lisäksi tiedotamme toimintaamme liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista asioista yritysten ja organisaatioiden edustajille. Markkinointi ja tiedottaminen yrityksille ja organisaatioille sekä heidän edustajilleen on REDGOn elinkeinotoimintaan liittyvän oikeutetun edun piirissä. Organisaatio- ja yritysmarkkinointia varten käsittelemiemme tietojen avulla teemme uusasiakashankintaa ja lisämyyntiä. Tiedottamista varten käsittelemiemme tietojen avulla pidämme organisaatio- ja yritysasiakkaamme ajan tasalla toimintaamme liittyvistä muutoksista ja uudistuksista.

 

Käsittelemme meille avoimeen työtehtävään lähetettyjä työhakemuksia mahdollisen työsopimuksen valmistelemiseksi. REDGOlle avoimen työhakemuksen lähettäneen henkilön tietoja käsitellään hänen suostumuksensa perusteella. Hakijaprosessissa ei-valituksi tulleilta voimme pyytää suostumusta heidän hakemuksensa säilyttämiseksi 12 kk ajan mahdollisen uuden rekrytointitarpeen varalta.

 

Lakisääteiset velvoitteet

 

Käsittelemme tietoja varmistaaksemme rekisteröidyn tietojenkäsittelyn turvallisuuden ja oikeuksien toteutumisen yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Mikäli rekisterissämme oleva henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan edellyttää tämä henkilön tunnistamista. Tiedot oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta voimme tarvittaessa osoittaa, että rekisteröityjen oikeuksia on noudatettu.

 

Pääsääntöisesti toivomme henkilön, joka haluaa omat tietonsa, tunnistautumaan henkilökohtaisesti toimistollamme, mutta myös sähköinen tunnistautuminen onnistuu seuraavan linkin kautta: https://www.vismasignforms.com/form/accfade3-6ccd-4694-b830-6fd1b4d8083c

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.

 

Käsittelemämme henkilötiedot

 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Yksil√∂inti- ja yhteystiedot
 • Tiedot asemasta yrityksess√§
 • Toimeksiannon kohteena olevan ajoneuvon tiedot, valokuvat ajoneuvosta ja tiedot toimeksiannosta
 • Vakuutus- ja laskutustiedot
 • Meille l√§hetetyt viestit, kuten palautteet ja chat-palvelun viestit
 • Ty√∂nhakua varten toimitetut tiedot
 • S√§hk√∂iset tunnistetiedot ja tiedot REDGOn verkkopalveluiden k√§yt√∂st√§
 • P√§√§telaitteen sijainti
 • Tiedot rekister√∂ityjen oikeuksien k√§yt√∂st√§

 

Saamme käsittelemiämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn käyttämiltä yrityksiltä tai organisaatioilta, kuten vakuutusyhtiöltä, ajoneuvon omistavalta rahoitusyhtiöltä, hinausliikkeeltä tai autoliikkeeltä. Lisäksi saamme tietoja rekisteröidyn verkkopalveluiden käytöstä. Tarvittaessa haemme tietoja julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, puhelintiedustelupalveluista tai Trafin ajoneuvorekistereistä. Markkinointia ja viestintää varten hyödynnämme myös ulkoisia rekistereitä ja tutkimuksissa kerättyjä tietoja.

 

Verkkolomakkeissa tai sopimuksissa pakolliseksi merkityt tiedot ovat edellytys sopimuksen tekemiselle. Toimeksiannon hoitaminen saattaa vaatia myös lisätietojen antamista.

 

Taloushallinnossamme suoritetaan maksutapojen mahdollistamiseksi luottotarkistuksia kolmansien osapuolien kanssa. Luottotarkistuksen yhteydessä Svea Ekonominin tai Suomen Asiakastiedon järjestelmään tallennetaan esim seuraavia tietoja, nimi, osoite, henkilötunnus tai y-tunnus ja tiedot tarvitaan luottopäätöksen tekemistä varten. REDGOin järjestelmään tallennetaan tietoja myönnetyn luottorajan määrästä.

 

Tietojen säilytysajat

 

 • S√§ilyt√§mme toimeksiannon hoitamisessa k√§siteltyj√§ tietoja kolmen vuoden ajan, paitsi puhelintallenteet, jotka s√§ilyt√§mme 13 kuukautta.
 • S√§ilyt√§mme tiedot rekister√∂ityjen oikeuksien k√§yt√∂st√§ kahden vuoden ajan.
 • Chattipalvelussa k√§ydyt keskustelut s√§ilyt√§mme enint√§√§n 13 kuukautta.
 • Laskutustietoja ja muuta kirjanpitoaineistoa s√§ilyt√§mme kirjanpitolain edellytt√§m√§n ajan.
 • Ty√∂nhakemuksia ja ty√∂nhakutietoja s√§ilyt√§mme 6 kuukautta hakijan suostumuksen perusteella.
 • Analytiikka- ja markkinointipalveluiden osalta s√§ilyt√§mme henkil√∂tietoja 38 kuukautta tai k√§ytt√§miemme kumppanien salliman minimiajan, jos se on pidempi kuin 38 kuukautta.
 • Tiedottamisessa s√§ilyt√§mme tietoja tiedotustoiminnan harjoittamisen ajan.
 • Markkinoinnissa ja myyntity√∂ss√§ k√§ytt√§mi√§mme yritysten ja organisaatioiden tietoja s√§ilytet√§√§n myynnin ja yhteisty√∂n mahdollistamisen kannalta tarvittava aika, kuitenkin korkeintaan viisi vuotta viimeisimm√§st√§ yhteydenotosta.
 • Verkkopalvelumme sis√§lt√§√§ karttatoimintoja Google Maps (https://www.google.fi/) ja Here Maps (https://wego.here.com/). Karttapalvelujen tarjoajat k√§sittelev√§t henkil√∂tietoja itsen√§isen√§ rekisterinpit√§j√§n√§ tietosuojak√§yt√§nt√∂ns√§ ja karttatoiminnon k√§ytt√∂ehtojensa mukaisesti. Sijainti v√§litet√§√§n karttapalveluille muodossa, josta k√§ytt√§j√§√§ ei voi tunnistaa. K√§ytt√§j√§ voi peruuttaa suostumuksen oman p√§√§telaitteensa asetuksista.

 

Muissa tapauksissa säilytämme henkilötietoja yhden vuoden.

 

Henkilötietojen vastaanottajat

 

Henkilötietoja käsittelevät REDGOn työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä, kuten asiakaspalveluhenkilöstö, toimeksiannon hoidettavakseen ottanut REDGOn työntekijä, hallinto- ja myyntihenkilöstö. Luovutamme tai siirrämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kumppaneillemme. Kumppaneitamme ovat:

 

 • REDGO franchising-yritt√§j√§t ja heid√§n ty√∂ntekij√§t
 • Muut hinausliikkeet Suomessa, EU:ssa tai kolmansissa maissa, joka ottaa toimeksiannon hoidettavakseen
 • Autokorjaamot
 • Copart
 • Vakuutusyhti√∂t
 • Sijaisautopalvelun toimittajat, jos rekister√∂ity tarvitsee sijaisautoa
 • Muut palvelutoimittajat jotka liittyv√§t toimeksiannon hoitamiseen
 • Analytiikka- ja markkinointikumppanit, kuten Google ja Facebook
 • Kohdistettua markkinointia tarjoavat yritykset
 • Verkkopalveluntarjoajat
 • Kirjanpito- ja laskutusj√§rjestelmien toimittajat sek√§ tilintarkastajat
 • Perint√§- ja muistutuspalvelukumppanimme
 • Muut REDGOn k√§ytt√§m√§t henkil√∂tietojen k√§sittelij√§t
 • Viranomaiset lains√§√§d√§nn√∂n edellytt√§miss√§ m√§√§riss√§
 • It- ja taloushallinnon palveluiden tuottajat (ml Microsoft)
 • REDGO konserni sek√§ t√§m√§n k√§ytt√§m√§t alihankintapalvelut (HCL sek√§ Wipro)

 

Henkilötietojen vastaanottajiin kohdistuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet rekisteröityjen oikeuksien käytön tukemisesta sekä käsittelyn turvallisuudesta varmistamisesta. Tietoja siirretään EU/EEA:n ulkopuolelle vain tilanteissa, joissa erikseen annettu toimeksianto sitä vaatii tai kyseessä on REDGO Groupin sopimukseen perustuva syy ja tietojen käsittelystä on tehty tietojenkäsittelysopimus, joka velvoittaa vastaanottajaa noudattamaan EU:n alueella voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Käsittelyn turvallisuus

 

REDGO käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Verkkopalveluissa käytettävät tietoliikenneyhteydet ovat salattuja. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät edellyttävät käyttäjän tunnistamista tai fyysistä pääsyä käsittelyjärjestelmään. Henkilötietoja sisältävä fyysinen aineisto hävitetään asianmukaisesti esimerkiksi tietosuoja-astiaa käyttäen eikä henkilötietoja sisältäviä dokumentteja pidetä muiden asiakkaiden näkyvillä.
Henkilötietojen käsittely on rajattu niille henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. REDGOn henkilöstö on ohjeistettu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä käytettäessä REDGOn ja henkilötietojen käsittelijän kanssa on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, joka velvoittaa ulkoisia käsittelijöitä huolehtimaan oman käsittelynsä turvallisuudesta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Mikäli haluat lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, niiden oikaisua, tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista, toimita pyyntö tämän linkin: https://www.vismasignforms.com/form/accfade3-6ccd-4694-b830-6fd1b4d8083c kautta. Henkilötietojasi koskevan pyynnön toteuttaminen edellyttää vahvaa tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnuksin. Pyynnön voi myös tehdä henkilökohtaisesti REDGOin toimipisteessä. Tietoturvasyistä emme toimita tietoja henkilötietojen käsittelystä postitse, puhelimitse tai sähköpostitse tehtyjen pyyntöjen perusteella. Alla on kuvattu tarkemmin rekisterissämme olevien henkilöiden oikeudet.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, oikeus pyytää pääsy tietoihinsa sekä oikeus saada tämän tietosuojaselosteen mukaiset tiedot henkilötietojensa käsittelystä.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojensa oikaisua. Lisäksi hänellä on käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot poistetuksi, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 

 • Henkil√∂tietoja ei en√§√§ tarvita tarkoituksissa, joita varten niit√§ on ker√§tty
 • Henkil√∂ peruuttaa suostumuksen, jos k√§sittely on perustunut suostumukseen eik√§ k√§sittelylle ole muuta perustetta
 • Henkil√∂ vastustaa k√§sittely√§ oikeutetun edun perusteella eik√§ k√§sittelylle ole perusteltua syyt√§
 • Henkil√∂ vastustaa tietojensa k√§sittely√§ suoramarkkinointiintarkoitukseen
 • Henkil√∂tietoja on k√§sitelty lainvastaisesti
 • Henkil√∂tiedot on poistettava rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavan lakis√§√§teisen velvoitteen noudattamiseksi

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

 

 • Henkil√∂ kiist√§√§ tietojen paikkansapit√§vyyden, jolloin k√§sittely√§ rajoitetaan tietojen varmistamisen ajaksi
 • Henkil√∂n tietojen k√§sittely on lainvastaista ja rekister√∂ity vastustaa tietojen poistamista ja vaatii k√§yt√∂n rajoittamista
 • REDGO ei en√§√§ tarvitse henkil√∂tietoja, mutta rekister√∂ity tarvitsee niit√§ oikeudellisen vaateen tueksi
 • Henkil√∂ on vastustanut k√§sittely√§ oikeutetun edun perusteella, jolloin k√§sittely√§ rajoitetaan etujen arvioinnin ajaksi

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi, milloin tahansa, eli vastustaa käsittelyä, jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointia varten.

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa myös tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, jos käsittelyä tehdään oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojen käsittelyä voidaan jatkaa ainoastaan, jos on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus saada sähköisessä muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Jos käsittelyn perusteena on henkilöltä saatu suostumus, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Mikäli suostumuksen peruuttamiseksi ei ole esitetty muuta tapaa, toimita ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta sähköpostitse tietosuoja@redgo.fi tai kirjallisesti yrityksen postiosoitteeseen

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Kantelu tulee tehdä EU:n siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilöllä on vakituinen asuin- tai työpaikka tai, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.

 


Historia

 

 • Versio 1.2 13.11.2019 Lis√§tty Here-karttapalvelun tiedot, lis√§tty linkki rekister√∂idyn oikeudet-kohtaan asiakaspyynt√∂ihin
 • Versio 4 17.3.2021 Muokattu sis√§lt√∂√§ ja ulkoasua
 • Versio 4.1 26.4.2022 Vaihdettu juridinen nimi RedGo Finland Oy:ksi (ennen REDGO Oy).
 • Versio 5 23.11.2022 Muokattu sis√§lt√∂√§
 • Versio 6 28.12.2022 Vaihdettu tekstiss√§ Falck REDGO
 • Versio 6.1. 8.12.2023 Vaihdettu yrityksen postiosoite