Jäsenyydet autoilun turvaksi

Miksi valita REDGOn jäsenyys? Olet turvassa riippumatta siitä, missä, milloin tai miten odottamaton ongelma ajoneuvon kanssa tapahtuu. Saat nopeaa ja ystävällistä apua Suomen kattavimmalta hinaus- ja tiepalveluverkostolta ilman yllättäviä kustannuksia.
REDGOn tarina
REDGO Hinaus- ja tiepalvelut

Tieturva

Tekninen vika tai onnettomuus voi keskeyttää matkan. Varautumalla etukäteen varmistat, että päivä jatkuu ilman ongelmia.

REDGO Tieturva
Vikakoodien luku tien päällä

Latausturva

Varmista, että ystävä on aina lähellä ja valmiina auttamaan. Neuvomme sinua uudenlaisissa ongelmissa ja tarvittaessa tulemme auttamaan.

REDGO Latausturva

Saat apua kellon ympäri teknisen vian tai onnettomuuden sattuessa.